Spółdzielnia Socjalna "Czystość" w ostatnim czasie powiększyła swój park maszynowy
o koparko- ładowarkę JCB 3CX BASIC TURBO .
Zakup został dofinansowany w 30 % z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Sękowa.Koparka1


Koparka2

Koparka3