Usługi w zakresie gospodarki komunalnej

Usługi w zakresie robót budowlanych

1. Wywóz nieczystości płynnych
     tel.: (18) 53 40 888.

2. Opróżnianie przydomowych oczyszczalni
     ścieków.

3. Udrażnianie kanalizacji sanitarnych.

4. Utrzymanie zieleni
(koszenie kosiarką wysięgnikową, rotacyjną;
kosami spalinowymi).

5. Odśnieżanie dróg gminnych i chodników.

6. Utrzymanie czystości i porządku.

1. Wykonanie robót brukarskich:
     - parkingi,
     - chodniki,
     - place.
2. Roboty wykończeniowe wnętrz:
    - malowanie,
    - szpachlowanie,
    - układanie płytek ceramicznych.
3. Docieplanie budynków.
4. Instalacje elektryczne.
5. Wykonywanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych
do budynków.

6. Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych wewnątrz budynku.